Документи

Презентации

Международна конференция, София, 29.11.2019 г.
Презентация на В. Караджов (КЗЛД) (PDF, BG, 454 KB) Презентация на А. Калво (Испански надзорен орган) (PDF, EN, 1,32 MB)
Презентация на Хр. Константинов (АПИС Европа) (PDF, BG, 1.79 MB) Презентация на доц. д-р А. Герунов (PDF, BG, 2.45 MB)
Презентация на А. Пулийски (Дрон АРЕНА) (PDF, BG, 779 KB) Презентация на И. Янева (EY България) (PDF, BG, 597 KB)
Презентация на А. Куюмджиева (ЕК) (PDF, EN, 533 KB) Презентация на Д. Лутерс-Тюмел (АЕЖА) (PDF, EN, 1.61 MB)
Презентация на Л. Кароци (Италиански надзорен орган) (PDF, EN, 742 KB)
Други презентации
Презентация за представители на МСП на проекта SMEDATA, демонстрирана на обучения, проведени между Септември и Ноември 2019 г.(PDF, BG, 2.45 MB)
Презентация за правни експерти на проекта SMEDATA, демонстрирана на обучения, проведени между Септември и Ноември 2019 г. (PDF, BG, 2.57 MB)
Презентация на проекта SMEDATA, демонстрирана на първоначалната среща в Брюксел, проведена на 3 декември 2018 г. (PPSX, EN, 1.1 MB)

Бюлетин

PDF SMEDATA Бюлетин Брой 1 (PDF, BG, 528 KB)
PDF SMEDATA Newsletter Issue 1 (PDF, EN, 299 KB)
PDF SMEDATA Бюлетин Брой 2 (PDF, BG, 545 KB)
PDF SMEDATA Newsletter Issue 2 (PDF, EN, 756 KB)
PDF SMEDATA Бюлетин Брой 3 (PDF, BG, 680 KB)
PDF SMEDATA Newsletter Issue 3 (PDF, EN, 653 KB)

Резултати

D2.1 Методология за проучване и въпросник (PDF, BG, 555 KB)
D2.2 Survey Report (PDF, EN, 2.12 MB)
D2.3 Training Methodology (PDF, EN, 1.26 MB)
D2.5 Methodology for validation of SMEDATA Project’s data protection learning (PDF, EN, 536 KB)
D3.1 Report on the Survey Analysis of SMEs as Data Controllers in Light of GDPR (PDF, EN, 1 MB)
D4.2 Mobile application (beta version) (PDF, EN, 2.55 MB)
D4.3 Mobile application (final version) (PDF, EN, 4 MB)
D5.1 Project Website (PDF, EN, 734 KB)
D5.2 Plan for Dissemination and Communication (PDF, EN, 462 KB)
D5.5 Брошура на проекта (PDF, BG, 861 KB)
D5.6 Презентационни слайдове (PDF, BG, 1.15 MB)

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз