Документи

SMEDATA II

Заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA II, 17 юни 2022 г.

Презентация на В. Караджов (КЗЛД) (PDF, EN, 160 KB) Презентация на Marco Leone (PDF, EN, 1 MB)
Презентация на Katharina Miller (PDF, EN, 556 KB) Презентация на Claire Poirson (PDF, EN, 793 KB)
Презентация на Laetitia Mouton (PDF, EN, 750 KB)
Видеозапис от конференцията (част 1) Видеозапис от конференцията (част 2)

Обучителен семинар за МСП в Италия – април, май 2022 г.

PDF Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali (PDF, IT, 500 KB)
PDF Privacy by design e misure di sicurezza (PDF, IT, 970 KB)
PDF Il trattamento dei dati personali: basi giuridiche, soggetti e diritti degli interessati (PDF, IT, 900 KB)
PDF Come operare un trattamento lecito dei dati personali al fine di potenziare le attività di marketing (PDF, IT, 600 KB)
PDF Le „best practices“ nella negoziazione dei termini e delle condizioni delle relazioni controller-to-controller e controller-to-processor (PDF, IT, 132 KB)

Обучителни материали

PDF Модул 1: Как законосъобразното обработване на лични данни може да бъде конкурентно предимство. Практически примери (PDF, BG, 529 KB)
PDF Модул 2: Новите промени в ролите и отговорностите на администраторите на данни и обработващите данни (PDF, BG, 398 KB)
PDF Модул 3: Новите предизвикателства при обработването на специални категории данни (PDF, BG, 601 KB)
PDF Модул 4: Защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране (PDF, BG, 402 KB)
PDF Модул 5: Как да използваме лични данни по законен начин, за да подобрим маркетинговите си дейности (PDF, BG, 443 KB)
PDF Модул 6: Международно предаване на данни (PDF, BG, 545 KB)
PDF Модул 7: Големи масиви от данни и изкуствен интелект – нови хоризонти (PDF, BG, 710 KB)
PDF Модул 8: Възможности и предизвикателства пред бизнеса, предвидени в Европейската стратегия за данни от 2020 г. (PDF, BG, 866 KB)
Видеозапис от обучителния семинар за МСП – 12 май 2022, София

Бюлетин

PDF SMEDATA II Бюлетин Брой 1 (PDF, BG, 600 KB)
PDF SMEDATA II Бюлетин Брой 2 (PDF, BG, 600 KB)
PDF SMEDATA II Бюлетин Брой 3 (PDF, BG, 600 KB)
PDF SMEDATA II Бюлетин Брой 4 (PDF, BG, 600 KB)

Резултати

PDF D2.1 Updated training methodology (PDF, EN, 4 MB)
PDF D2.4 Elaborated e-training materials for SMEs (PDF, EN, 4 MB)
PDF D2.5 Evaluation report (PDF, EN, 4 MB)
PDF D3.1 Content and language extension of the Mobile app (PDF, EN, 4 MB)
PDF D3.2 Release of an upgraded version of the Mobile app (PDF, EN, 3 MB)
PDF D4.2 Брошура на проекта (PDF, BG, 6 MB)
PDF D4.3 Презентационни слайдове (PDF, BG, 1 MB)
PDF D4.5 Articles (PDF, BG/IT, 1 MB)
PDF D4.6 Press releases (PDF, BG/EN, 1 MB)

SMEDATA I

Заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA, 28 октомври 2020 г.

Презентация на Хр. Аламинов (КЗЛД) (PPSX, EN, 477 KB) Презентация на И. Янева (EY България) (PDF, EN, 251 KB)
Презентация на Хр. Константинов (АПИС) (PDF, EN, 1.81 MB) Видео запис от конференцията


Обучение на обучители, България, 2-3 и 4-5 ноември 2020 г.

Презентация на Хр. Аламинов (PPSX, BG, 2.21 MB) Презентация на И. Янева (PDF, BG, 895 KB)
Казус 1: Право на изтриване (PDF, BG, 582 KB) Казус 2: Право на достъп на субекта на данните (PDF, BG, 600 KB)
Казус 3: Политика за поверителност (PDF, BG, 608 KB) Казус 4: Уведомление за поверителност (PDF, BG, 587 KB)
Казус 5: Лични данни на служители и клиенти (PDF, BG, 585 KB) Казус 6: Предаване на лични данни на трети държави (PDF, BG, 580 KB)

Обучение на обучители, Италия, 17-18 и 24-25 септември 2020 г.

Презентация на A. Fiaschi (PDF, IT, 932 KB) Презентация на C. Borghi (part 1) (PDF, IT, 636 KB)
Презентация на C. Borghi (part 2) (PDF, IT, 792 KB) Презентация на D. Gentilini, D. De-Paoli (PDF, IT, 547 KB)
Презентация на F. Cioffi, M. Coppotelli (PDF, IT, 1.62 MB) Презентация на G. Giuliano (PDF, IT, 1.17 MB)
Презентация на L. Versace (PDF, IT, 864 KB) Презентация на M. C. Dolmetta (PDF, IT, 490 KB)
Видео запис от обучението на 17.09.2020 г. Видео запис от обучението на 18.09.2020 г.
Видео запис от обучението на 24.09.2020 г. Видео запис от обучението на 25.09.2020 г.


Международна конференция, София, 29.11.2019 г.

Презентация на В. Караджов (КЗЛД) (PDF, BG, 454 KB) Презентация на А. Калво (Испански надзорен орган) (PDF, EN, 1,32 MB)
Презентация на Хр. Константинов (АПИС Европа) (PDF, BG, 1.79 MB) Презентация на доц. д-р А. Герунов (PDF, BG, 2.45 MB)
Презентация на А. Пулийски (Дрон АРЕНА) (PDF, BG, 779 KB) Презентация на И. Янева (EY България) (PDF, BG, 597 KB)
Презентация на А. Куюмджиева (ЕК) (PDF, EN, 533 KB) Презентация на Д. Лутерс-Тюмел (АЕЖА) (PDF, EN, 1.61 MB)
Презентация на Л. Кароци (Италиански надзорен орган) (PDF, EN, 742 KB) Видео запис от конференцията


Презентации на други форуми

Презентация за представители на МСП на проекта SMEDATA, демонстрирана на обучения, проведени между Септември и Ноември 2019 г. (PDF, BG, 2.45 MB)
Презентация за правни експерти на проекта SMEDATA, демонстрирана на обучения, проведени между Септември и Ноември 2019 г. (PDF, BG, 2.57 MB)
Презентация на проекта SMEDATA, демонстрирана на първоначалната среща в Брюксел, проведена на 3 декември 2018 г. (PPSX, EN, 1.1 MB)


Бюлетин

PDF SMEDATA Бюлетин Брой 1 (PDF, BG, 528 KB)
PDF SMEDATA Бюлетин Брой 2 (PDF, BG, 545 KB)
PDF SMEDATA Бюлетин Брой 3 (PDF, BG, 680 KB)
PDF SMEDATA Бюлетин Брой 4 (PDF, BG, 597 KB)


Резултати

D2.1 Методология за проучване и въпросник (PDF, BG, 555 KB)
D2.2 Survey Report (PDF, EN, 2.12 MB)
D2.3 Training Methodology (PDF, EN, 1.26 MB)
D2.5 Methodology for validation of SMEDATA Project’s data protection learning (PDF, EN, 536 KB)
D2.6 Evaluation Report (PDF, EN, 520 KB)
D3.1 Report on the Survey Analysis of SMEs as Data Controllers in Light of GDPR (PDF, EN, 1 MB)
D3.2 Expert Workshops – Common criteria for a multi-sector self-assessment and awareness tool (PDF, EN, 766 KB)
D3.4 Self-assessment and awareness tool (PDF, EN, 1.19 MB)
D4.2 Mobile application (beta version) (PDF, EN, 2.55 MB)
D4.3 Mobile application (final version) (PDF, EN, 4 MB)
D5.1 Project Website (PDF, EN, 734 KB)
D5.2 Plan for Dissemination and Communication (PDF, EN, 462 KB)
D5.5 Брошура на проекта (PDF, BG, 861 KB)
D5.6 Презентационни слайдове (PDF, BG, 1.15 MB)
D5.8 Legal Tribune (PDF, BG/EN, 16.5 MB)
D5.9 Articles (PDF, BG/IT, 10.5 MB)
D5.10 Press releases (PDF, BG/EN, 550 KB)

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз