Повече от 180 представители на малки и средни предприятия и специалисти в областта на защитата на личните данни взеха участие в провелата се на 28.10.2020 г. в онлайн формат заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA. Форумът беше организиран от Италианския орган по защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali). Като лектори в отделните сесии взеха участие представители на Италианския надзорен орган, Университета „Рома Тре”, Италианската национална асоциация на занаятчийската индустрия. Партньорите от България бяха представени от Комисията…