На 28 януари 2022 г. ще бъде отбелязан за пореден път Денят за защита на личните данни. На тази дата, през 1981 г. Съветът на Европа прие първия международен договор, който урежда правото на хората на защита на личните им данни: Конвенция за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни, известна като „Конвенция 108”. И до днес „Конвенция 108” все още остава единственият правно обвързващ международен инструмент със световен обхват на приложение, отворен за всяка страна… Continue Reading Събития по повод Деня за защита на личните данни