Контакти

Офис на проекта SMEDATA II:
София, България
Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел. +359 2 915 35 34
Тел. +359 876 563 690
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Христо Аламинов, PMP®

Координатор на проекта

Главен експерт в екипа по управление на проекти и международни отношения в Комисията по защита на личните данни от 2014г. С опит в публични и частни проекти в мултикултурна среда от 2005г. насам.

Съобщение за авторски права:
Материали от тази интернет страница могат да бъдат използвани свободно, но не и за търговски цели, при условие, че източникът е ясно посочен.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз