Инструмент за самооценка

Проектният консорциум на SMEDATA предлага ефективен инструмент за самооценка и разяснения, приложим не само в ежедневните дейности на МСП, включително при нови услуги, продукти, процеси, но и за повишаване осведомеността при „превеждане“ на правилата на GDPR в контекста на бизнеса на МСП.

Първо, инструментът за самооценка ще бъде достъпен, което е от съществено значение като се имат предвид ограничените финансови ресурси на МСП. Второ, инструментът е устойчиво решение и се основава на вече съществуващия опит в защитата на личните данни в сектори, където има МСП. Освен това, механизмите на предложения инструмент са прости и лесноразбираеми, за разлика от сложния правен език на регламента. Още повече като се има предвид, че предложеният практичен инструмент позволява развиването, без затруднения, на ниво на осведоменост, не само по време на проекта SMEDATA, но и паралелно с всяко следващо прилагане на самия инструмент.

Стартирай Инструмент за самооценка

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз