Инструмент за самооценка и разяснения

Проектът SMEDATA II непрекъснато ще популяризира Инструмента за самооценка и информираност, разработен в рамките на предходния проект SMEDATA. Нашият консорциум предлага този ефективен инструмент да може да се прилага не само в ежедневните дейности на МСП, включително когато се въвеждат нови услуги, продукти, процеси, но и за повишаване осведомеността при „превеждането“ на правилата на GDPR в контекста на бизнеса на МСП.

Стартирай Инструмент за самооценка

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз