Новини

28 януари – Европейски ден за защита на данните

На 28 януари 2020 г. страните от ЕС ще отбележат за 14-ти път Европейския ден за защита на данните. На тази дата се навършват 39 години от влизането в сила на Конвенция 108/1981 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Националните органи за защита на данните, които са партньори по проекта SMEDATA – Комисията за защита на личните данни на Република България и Италианският надзорен орган за защита на данните (Garante per la…

Read More

Анкета относно мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“

Една от основните цели на проекта SMEDATA бе създаването на иновативно мобилно приложение, чрез което да се повиши информираността и да се улесни вземането на решения в областта на защитата на личните данни. Така, на 26 септември 2019 г. беше пусната за свободно изтегляне бета версия на разработеното от проектния консорциум приложение „GDPR в твоя джоб“. То беше демонстрирано в рамките на серията от обучителни семинари, организирани в цялата страна, както и пред участниците в проведената на 29 ноември 2019…

Read More

Пълен запис и презентации от конференциията по прилагането на GDPR

Международната конференция, която се проведе на 29.11.2019 г. в рамките на Проекта SMEDATA,  премина при интерес от страна на малкия и среден бизнес и на специалистите в областта на защитата на личните данни. Събитието събра на едно място представители на надзорните органи по защита на данните, частния бизнес, неправителствения сектор и академичните среди. Обсъдиха се различните технологични, организационни и правни аспекти на гарантирането на сигурността на личните данни и се предложиха практически решения на очертаните проблеми. Пълен запис на конференцията…

Read More

Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA)

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“. Събитието се организира в рамките на Проекта SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, СЮБ, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, Европейската асоциация на жените юристи – клон България,…

Read More

Бета версията на мобилното приложение на Проекта SMEDATA вече е достъпна за свободно сваляне

Бета версията на мобилното приложение SMEDATA „GDPR в твоя джоб“ беше пусната на 26 септември 2019 г. Приложението може да бъде свободно изтеглено от магазините за приложения на Google (за устройства с Android) и Apple (за устройства с iOS), като използвате следните линкове: Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile Apple App Store https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057 Целта на мобилното приложение е да представи Общия регламент за защита на данните (GDPR) на гражданите и малките и средните предприятия по лесен за използване и разбиране начин и…

Read More

Обучителни семинари в България по Проект SMEDATA – регистрация за участие

Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество EY, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“, изпълняват международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.…

Read More

Обучения за представители на малкия и средния бизнес, както и за юристи в областта на защита на личните данни

Във връзка с изпълнение на проекта SMEDATA, предстои организирането на 24 обучения в България и Италия. Те ще бъдат проведени в 8 града в България (Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново) и в 6 града в Италия (Флоренция, Салерно, Милано, Козенца, Генуа, Рим ). Целта им е повишаване на осведомеността на представители на малки и средни предприятия, както и на юристи, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с новата правна рамка за защита на…

Read More

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

По проекта SMEDATA бяха публикувани два доклада, които обобщават резултатите от проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия. Първият доклад (Резултат по проект 2.2) предоставя обширна оценка на нуждата от обучение и осведоменост на двете целеви групи – МСП и правните специалисти, докато вторият доклад (Резултат по проект 3.1) доразвива получената обратна връзка, свързана с планираното разработване на инструмента за самооценка и осведоменост. Проектният резултат 2.2 поставя рамката и общата начална точка за останалите дейности по изграждане…

Read More

Анкетите за прилагането на GDPR от малките и средни предприятия и техните асоциации вече са достъпни на сайта на SMEDATA

Основната цел на проекта SMEDATA е да гарантира ефективното прилагане на GDPR, чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни предприятия (МСП). За да са успешни тези дейности, е задължително тяхното адаптиране в най-пълна степен с нуждите на МСП.  Представяме на вашето внимание два вида анонимни електронни анкети: Анкета относно прилагането на GDPR – за попълване от МСП, включително техните правни експерти и Анкета относно разработването на инструмент за самооценка по прилагането…

Read More

Европейският комитет по защита на данните насрочи следващото си пленарно заседание за 12 и 13 Февруари

Европейските органи по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните се срещат за редовни регулаторни пленарни сесии, по време на срещите се обсъждат широк спектър от въпроси. Дневният ред за предстоящата сесия все още не е публикуван. Вчера се проведе шестата пленарна сесия, където основни теми за обсъждане бяха Щитът за личните данни и актуалната ситуация по Брекзит. ЕКЗД има за приемане Въпросник за използването на личните данни в политически кампании и проект на отговор до…

Read More

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз