В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA II  през април и май 2022 г. ще се проведат 6 обучения, насочени към представители на малкия и средния бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представителите на МСП във връзка с правната рамка за защита на личните данни. По време на събитията ще бъде демонстрирана и финалната версия на създаденото по проекта мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”, което има за цел да представи Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на гражданите и МСП по лесен за използване и разбиране начин.

Обучителните събития за микро-, малки и средни предприятия ще се проведат в 3 български и 3 италиански града.

График за провеждане на събитията в България:

  • Варна – 28 април 2022 г., 9.30 ч., хотел Хоризонт, Приморски парк, www.horizont.bg
  • Пловдив – 10 май 2022 г., 9.30 ч., Парк хотел Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38, https://parkhotelplovdiv.com/bg
  • София – 12 май 2022 г., 9.30 ч., сградата на Съюза на юристите в България, ул. „Пиротска“ № 7

Регистрацията на участниците и за трите събития започва от 9:00 ч.

Обученията в България ще бъдат в присъствена форма и ще се водят от представители на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“. В хода на всяко обучение ще бъдат разгледани въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на GDPR, както и казуси от практиката на КЗЛД.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят регистрационната форма, която е достъпна на сайта на КЗЛД , както и на сайта на АПИС Европа. Предвид големия интерес се предвижда ограничение за участие до двама представители на един администратор на лични данни.

График за провеждане на събитията в Италия:

  • Модена – 28 април 2022 г.
  • Рим – 4 май 2022 г.
  • Салерно – 6 май 2022 г. 

Обученията в Италия ще се водят от представители на Римския университет „Рома Тре“, специалисти в областта на защитата на личните данни.

Участието във всички обучения в България и Италия е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

Проектът SMEDATA II е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз, координира се от Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) и се осъществява в партньорство с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, българския клон на Европейската асоциация на жените юристи и Римския университет „Рома Тре“.