Archive

Европейският комитет по защита на данните насрочи следващото си пленарно заседание за 12 и 13 Февруари

Европейските органи по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните се срещат за редовни регулаторни пленарни сесии, по време на срещите се обсъждат широк спектър от въпроси. Дневният ред за предстоящата сесия все още не е публикуван. Вчера се проведе шестата пленарна сесия, където основни теми за обсъждане бяха Щитът за личните данни и актуалната ситуация по Брекзит. ЕКЗД има за приемане Въпросник за използването на личните данни в политически кампании и проект на отговор до… Continue Reading Европейският комитет по защита на данните насрочи следващото си пленарно заседание за 12 и 13 Февруари

Read More

Комисия на Френския надзорен орган наложи финансова санкция на Google в размер на 50 милиона евро

През май 2018 г., френският националният орган по защита на данните получи колективна жалба от сдруженията “None Of Your Business”and “La Quadrature du Net”. LQDN беше упълномощена от 10 000 души да отнесе въпроса към институцията. В двете жалби сдруженията упрекват Google, че няма валидно правно основание за обработване личните данни на потребители на услуги, по-конкретно с цел персонализиране на реклами. CNIL незабавно започна разследване по жалбите. На 1-ви юни 2018, във връзка с разпоредбите, които определя GDPR относно еропейското… Continue Reading Комисия на Френския надзорен орган наложи финансова санкция на Google в размер на 50 милиона евро

Read More

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз