Конференции

SMEDATA ще организира две международни конференции.

Международната конференция в София ще бъде организирана в края на първата проектна година. Ще се фокусира върху правните аспекти, свързани с въвеждането на GDPR. Участници ще бъдат основно:

  • юрисконсулти и други професионалисти в областта на правото, дългосрочно обвързани с малки и средни предприятия и техните сдружения;
  • професионалисти в правната област, които са Длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) по GDPR в МСП и техните сдружения;
  • други правни представители и юрисконсулти, които могат да покажат дългосрочни  взаимоотношения с МСП.

Целта е да съберем заедно практикуващи и „посланици“, за да споделят полезна информация за въвеждането на и приспособяването към GDPR в ЕС, България и Италия, да насърчаваме диалога и заинтересоваността и да разпространяваме резултатите от проекта.

Международната конференция в Рим ще бъде посветена на въведеното европейско законодателство в областта на защита на данните и ефектите, които има за предприятията. Тя ще бъде насрочена за края на самия проект. Участници ще бъдат представители на МСП и бизнес асоциации, както и МСП с трансгранично участие.

За двете конференции, партньорите ще поканят за участие международни експерти в областта на защитата на данните, представители на органи по защита на данните на други държави-членки на ЕС, чуждестранни ДЛЗД с цел да споделят своя опит и да обменят на-добри практики във връзка с съответствие с правилата на GDPR. Материалите от двете конференции ще бъдат публикувани в специални издания на списание „Правна трибуна“ и ще бъдат разпространени в мрежата на „Ърнст и Янг“.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз