На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“. Събитието се организира в рамките на Проекта SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, СЮБ, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре“.

Сред лекторите ще бъдат Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни на Република България, и Луиджи Монтуори – ръководител на службата “ЕС и международни въпроси” на Италианския надзорен орган за защита на данните.

Изложения ще направят доц. д-р Антон Герунов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат Ирина Янева от „Ърнст и Янг България“, както и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската стопанска камара.

В рамките на форума ще се обсъдят различни технологични и управленски решения за подпомагане на МСП при осигуряването на съответствие с GDPR. Изпълнителният директор на АПИС Европа Христо Константинов ще презентира иновативното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“.

Европейската асоциация на жените юристи ще бъде представена от генералния си секретар – Дейс Лутерс-Тюмел. Д-р Албена Куюмджиева – програмен ръководител в сектор „Изследователска етика и интегритет“, Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия, ще говори за правните и етичните аспекти при обработването на лични данни.

Кратки биографични бележки за лекторите може да прочетете тук.

Предвиден е симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, достъпът до която ще се осъществи в деня и часа на събитието чрез сайта на проекта https://smedata.eu,  сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg и сайта на АПИС Европа АД https://apis.bg.

Каним всички представители на малки и средни предприятия и по-специално техните юрисконсулти и правни експерти, които се интересуват от тази актуална тема, да присъстват на конференцията. Можете да се запознаете с предварителната програма на събитието тук.

С цел по-добра организация, желаещите да присъстват в зала, както и тези, които ще предпочетат да проследят дистанционно събитието, трябва да се регистрират предварително на адрес: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998.
Поради ограничения брой на местата в залата, от всяко предприятие или организация е допустимо да се регистрират най-много 2 представители, като останалите могат да се регистрират за проследяване на събитието онлайн.