Мобилно приложение


Мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“

За да предостави по-прецизирана информация за GDPR, както и за да осигури лесен и незабавен начин за достигане до насоки, които да подпомогнат взимането на решение в областта на защита на личните данни, партньорите по SMEDATA ще разработят иновативно мобилно приложение с отворен код, състоящо се от модул „Съвети“ и модул „Библиотека“. Потребители ще бъдат не само професионалисти, бизнес и правни експерти, а и субектите на данните.

Мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“ ще бъде разработено като хибридно приложение, което потребителите ще могат да свалят и инсталират от съответнитете магазини за приложения Google Play Store и Apple App Store.

Разработването на софтуера ще се фокусира върху развитието на удобен за потребителя интерфейс, който да представя създаденото по време на проекта съдържание по най-добрия начин. Ще предоставя достъп до информационните ресурси на модул „Библиотека“ и, в зависимост от профила на конкретния потребител, до експертното съдържание на модул „Съвети“.

Чрез модул „Съвети“ гражданите ще бъдат насочвани към информация за техните права в качеството им на субекти на данни и ще получават практически съвети как да упражняват тези права, докато бизнес потребителите ще се запознават със задълженията, които имат в качеството си на МСП във връзка с обработването на личните данни.

Все пак, и двете групи потребители ще имат възможност да превключват между тези две роли и да достъпват експертното съдържание свързано с другата роля. В същото време, двете групи потребители ще имат достъп до правните текстове включени в модул „Библиотека“ на мобилното приложение. За тази цел приложението ще осигурява опростен интерфейс за търсене, паралелно с традиционните функции на английски, български и италиански език.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз