Основната цел на проекта SMEDATA е да гарантира ефективното прилагане на GDPR, чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни предприятия (МСП). За да са успешни тези дейности, е задължително тяхното адаптиране в най-пълна степен с нуждите на МСП.  Представяме на вашето внимание два вида анонимни електронни анкети: Анкета относно прилагането на GDPR – за попълване от МСП, включително техните правни експерти и Анкета относно разработването на инструмент за самооценка по прилагането… Continue Reading Анкетите за прилагането на GDPR от малките и средни предприятия и техните асоциации вече са достъпни на сайта на SMEDATA