Основната цел на проекта SMEDATA е да гарантира ефективното прилагане на GDPR, чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни предприятия (МСП). За да са успешни тези дейности, е задължително тяхното адаптиране в най-пълна степен с нуждите на МСП.  Представяме на вашето внимание два вида анонимни електронни анкети:

и

Целта на анкетите е да се получи информация за предизвикателствата, които бизнесът, и по-специално МСП, техните обединения, както и правните им експерти срещат във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните. Анкетите са анонимни и не са свързани с публичните функции на българския и италианския надзорен орган, участващи в проектния консорциум.

Вашето мнение е от изключително значение за правилното разбиране на нуждите на МСП във връзка със защитата на обработваните от тях лични данни.

Благодарим предварително за отделеното време!