На 28 януари 2022 г. ще бъде отбелязан за пореден път Денят за защита на личните данни. На тази дата, през 1981 г. Съветът на Европа прие първия международен договор, който урежда правото на хората на защита на личните им данни: Конвенция за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни, известна като „Конвенция 108”.

И до днес „Конвенция 108” все още остава единственият правно обвързващ международен инструмент със световен обхват на приложение, отворен за всяка страна и с потенциал да се превърне в глобален стандарт.

Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД), която е координатор на проекта SMEDATA, ще отбележи Деня за защита на личните данни със следните инициативи и събития:

1. На 28 януари 2022 г. (петък) в сградата на КЗЛД от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:30 – 16:00 ч.   ще се проведе традиционна „Приемна за администратори на лични данни и граждани”, в която експерти от администрацията ще отговарят на поставени въпроси на посетители (от приемна чрез видеоконферентна връзка);

2. По повод празника и изпълнявайки една от основните си задачи за повишаване осведомеността относно защитата на личните данни, КЗЛД издаде 2 броя информационни брошури:

„Съвременни заплахи и предизвикателства пред защитата на личните данни в контекста на тенденциите в развитието на изкуствения интелект и новите технологии за лицево разпознаване”

„Големи бази данни (BIG DATA) и свързаната с тях възможност за профилиране” – с информационно-образователно съдържание и съвети към администратори на лични данни  и към граждани.

3. Връчване на ежегодната годишна награда на КЗЛД за журналистика по случай Деня за защита на личните данни.

„Годишната награда за журналистика” е учредена през 2016 година и се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист/медия в областта на защитата на личните данни.

Всички заинтересовани граждани и представители на организации са поканени да вземат участие в събитията и да спомогнат за диалога по тази важна и актуална тема.