Партньори

Консорциум

Проектният консорциум се състои от шест партньора от две държави-членки на ЕС – България и Италия, като има представители на всички основни заинтересовани страни в защитата на личните данни: органи по защита на данните, частни компании, НПО и академични институции. Координатор на проекта е Комисията за защита на личните данни на Република България. Важни проектни дейности се ръководят и Университета „Рома Тре“ в Италия. Други членове на консорциума са „АПИС ЕВРОПА“ АД, Съюза на юристите в България, „Ърнст и Янг“ – България и Европейската асоциация на жените адвокати – България и Университетът „Рома Тре“.

Комисия за защита на личните данни на Република България

Координатор

Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е националният надзорен орган на Република България, отговорен за защитата на личните данни както в частния, така и в публичния сектор. Като единствен орган по защита на данните в страната, КЗЛД има широк набор от  разследващи, санкционни и консултативни правомощия и изпълнява различни задачи като инспекции, санкционни мерки, кампании за осведомяване и информиране, международно сътрудничество, обучение и др. Като координатор по проекта, КЗЛД ще изпълнява цялостната организация, координация и докладване по проектния прогрес. Експертите на КЗЛД ще имат принос към всички работни пакети и ще ръководят Работен пакет 4.

АПИС ЕВРОПА АД

АПИС е правноинформационен доставчик с повече от 30 годишен опит, утвърждавайки се като първата частна компания, а към момента лидер в създаването, разработването и разпространението на правноинформационни системи, на българския пазар. Сред продуктите и услугите на АПИС са интегрираната правноинформационна система Апис 7 и EuroCases – многоезична онлайн услуга, предоставяща достъп до богата колекция от съдебна практика на държави-членки на ЕС, АПИС пусна на пазара и отделен продукт за съответствие с GDPR – GDPR Assistant, и предоставя консултации за защита на данните. В обхвата на проекта SMEDATA II, АПИС ще ръководи дейностите, свързани с надграждането на мобилното приложение в Работен пакет 3. Компанията ще допринесе и за дейностите в останалите Работни пакети при таргетирането на МСП и професионалистите в правната област благодарение на добрите взаимоотношения, които има установени с представителите на тези групи.

Съюз на юристите в България

Съюзът на юристите в България (СЮБ), със своите 40 представителства в страната, е най-голямата и най-уважавана неправителствена организация на практикуващите юристи в България. Разчитайки на дългогодишния си опит в провеждането на обучителни семинари за професионалисти в правната област и организирането на регионални, национални и международни правни форуми, СЮБ ще допринесе за всички практически въпроси и логистични проблеми, свързани с организацията на осведомителните и обучителни семинари по Работен пакет 2 и за дейностите по разпространение и комуникация по Работен пакет 4.

Европейска асоциация на жените юристи

The European Women Lawyers Association

Европейската асоциация на жените юристи – България е национално сдружение на жените в юридическата професия. Асоциацията е част от Европейската асоциация на жените юристи (EWLA) – единствена по рода си мрежа от организации на жени юристи и адвокати в Европа. EWLA – България действа с обща цел за обединяване и подкрепа на жените в правната професия и обществения живот. Основен акцент на нейната дейност е хармонизиране на българското законодателство и практики в съответствие с правото на ЕС и международните стандарти, като членовете на асоциацията работят в различни правни области, включително защита на личните данни. EWLA – България ще допринесе основно за дейностите по повишаване на осведомеността и обучение в РП2 и разширяването на съдържателния и езиков обхват на мобилното приложение в РП3 .

Ърнст и Янг България

Ernst and Young Bulgaria

Адвокатско дружество Ърнст и Янг  осигурява консултантски и правни услуги, като крайни услуги на клиентите. Екипът се състои от експерти по различни дисциплини, които имат богат опит в предоставянето на решения в различни бизнес аспекти, включително регулаторни, конкурентни, данъчни, трудови и такива във връзка с борба с измамите. EY предлага услуги във връзка с поверителност и защита на данните, благодарение на наличието на екип по защита на данните и поверителност на EY, който се състои от сертифицирани професионалисти с различни умения и голям опит в тази област, както локално, така и в Европа и с вече доказан опит в това отношение. EY ще ръководят обучителните дейности по Работен пакет 2, подкрепят разработването на съдържание и развитието на знанията по Работен пакет 3 и допринесат за разпространението на проектните резултати по Работен пакет 4.

Университет „Рома Тре“

Roma Tre University

Правният департамент на Университета „Рома Тре“
е факултет с отлични постижения, сертифициран от Италианското правителство (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Следвайки ефективно социалните и юридически промени, образователните дейности на университета се базират на два основни стълба: интернационализация и мултидисциплинарност. Особено с оглед на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, правният факултет предлага магистърска програма под патронажа на Италианския надзорен орган от 2015 г. насам и Правна клиника по Право на неприкосновеността на личния живот от 2016 г. насам. Представителите на университета ще подкрепят всички дейности по проекта.

По-специално, Университетът „Roma Tre“ ще допринесе за разработването на методология за обучение в РП2, което означава пакет от учебни материали и методология за оценка. Освен това ще организира 3 регионални събития за повишаване на осведомеността за МСП в Италия. Университетът „Roma Tre“ също така ще подкрепи разработването на съдържание и развитието на знанията в РП3 и ще допринесе за разпространението на резултатите от проекта в РП4.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз