По проекта SMEDATA бяха публикувани два доклада, които обобщават резултатите от проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия. Първият доклад (Резултат по проект 2.2) предоставя обширна оценка на нуждата от обучение и осведоменост на двете целеви групи – МСП и правните специалисти, докато вторият доклад (Резултат по проект 3.1) доразвива получената обратна връзка, свързана с планираното разработване на инструмента за самооценка и осведоменост. Проектният резултат 2.2 поставя рамката и общата начална точка за останалите дейности по изграждане… Continue Reading По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия