Archive

Обучения за обучители в областта на личните данни

В рамките на проекта „ SMEDATA” беше планирано да се организират четири събития – „Обучения за обучители“, насочени към специалисти в областта на личните данни, като две от обученията да се състоят в Италия, и две – в България. През месец септември 2020 г. се проведоха обученията в Италия. В началото на ноември 2020 г. в България ще се състоят останалите две събития – под формата на двудневни онлайн обучения, като на участниците е предоставен избор от две възможности: –… Continue Reading Обучения за обучители в областта на личните данни

Read More

Заключителна международна конференция по проекта SMEDATA

На 28 октомври 2020 г. Италианският орган по защита на данните и Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) организират заключителна международна конференция по проекта SMEDATA. На събитието, което ще се проведе в онлайн формат, ще бъде направен преглед на резултатите от извършените дейности в рамките на проекта, целящи повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на личните данни сред представителите на малките и средните предприятия. Ще се обсъдят и актуалните предизвикателства пред обработването на лични данни,… Continue Reading Заключителна международна конференция по проекта SMEDATA

Read More

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз