В рамките на проекта „ SMEDATA” беше планирано да се организират четири събития – „Обучения за обучители“, насочени към специалисти в областта на личните данни, като две от обученията да се състоят в Италия, и две – в България. През месец септември 2020 г. се проведоха обученията в Италия.

В началото на ноември 2020 г. в България ще се състоят останалите две събития – под формата на двудневни онлайн обучения, като на участниците е предоставен избор от две възможности:

– На 2 и 3 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

– На 4 и 5 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

В рамките на събитията участниците ще научат повече за най-новите тенденции в областта на защитата на личните данни и практиките на европейските надзорни органи и съдилища. Ще бъдат разгледани новите моменти при упражняването на правата на субектите на данни, инструментите за съответствие със законодателството за защита на личните данни, техническите и организационни мерки, които организациите следва да прилагат, ролите на организациите при обработването на данни в международен контекст и при предаването на данни в държави извън ЕС/ЕИП, етичните предизвикателства при прилагането на глобални технологични решения и процедурите за съвместни проверки на надзорни органи, наред с други теми.

Обучението ще бъде интерактивно и с възможност за участниците да работят над различни практически казуси в областта на защитата на личните данни, както и да обменят опит помежду си. Събитията ще бъдат проведени чрез платформата Webex и ще се водят на български език.

Каним всички специалисти, които работят в сферата на защитата на личните данни, да вземат участие. Такса не се заплаща. За да потвърдите, моля попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА, като посочите в нея една от двете предложени дати. Всички регистрирани ще получат имейл от [email protected] с инструкции как да се включат в уебинара на имейл адреса, предоставен в регистрационната форма.