Archive

На 28 януари ще бъде отбелязан Деня за защита на личните данни

На 28 януари 1981 г., точно преди 40 години, става факт Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Инициативата за обявяването на 28 януари за Ден за защита на личните данни е на Съвета на Европа, но понастоящем той се отбелязва в редица държави в целия свят. Пандемията от COVID-19 от последната година изправи човечеството пред безпрецедентна заплаха във всички възможни аспекти – здравен, икономически, културен. Едно от предизвикателствата, пред което… Continue Reading На 28 януари ще бъде отбелязан Деня за защита на личните данни

Read More

Започна изпълнението на проекта SMEDATA II

В началото на новата 2021 г. започна изпълнението на проекта SMEDATA II, който е продължение на успешно реализирания проект SMEDATA I – „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани“. Целта на SMEDATA II е да се гарантира устойчивост на постигнатите резултати, като се продължат и доразвият дейностите за повишаване на компетентността в сферата на GDPR сред набелязаните целеви групи – малките и средни… Continue Reading Започна изпълнението на проекта SMEDATA II

Read More

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз