В началото на новата 2021 г. започна изпълнението на проекта SMEDATA II, който е продължение на успешно реализирания проект SMEDATA I – „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани“. Целта на SMEDATA II е да се гарантира устойчивост на постигнатите резултати, като се продължат и доразвият дейностите за повишаване на компетентността в сферата на GDPR сред набелязаните целеви групи – малките и средни предприятия (МСП) и техните правни специалисти, както и гражданите.

SMEDATA II се осъществява чрез съфинансиране от Европейската Комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“. Координатор на проекта е Комисията за защита на личните данни на Република България. Партньори в проектния консорциум са голяма част от участниците в SMEDATA I – Университетът „Рома Тре“ (Италия), АПИС Европа АД, Съюзът на юристите в България, българският клон на Европейската асоциация на жените юристи и Адвокатско дружество „Ърнст и Янг – България“.

В рамките на проекта са планирани следните дейности:

  • актуализиране на изработените обучителни материали и на методологията за оценка на съответствието с GDPR на МСП;
  • провеждане на серия от събития – в Италия и в България, за повишаване на осведомеността и обучение по GDPR на представители на целевите групи;
  • надграждане на създаденото мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ чрез разширяване на неговото съдържание и езиков обхват, и разработване на десктоп версия за Windows 10;
  • организиране на международна конференция за споделяне на опита и постигнатите резултати.

Продължителността на проекта е 18 месеца, считано от 1 януари 2021 г.