На 28 януари 1981 г., точно преди 40 години, става факт Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Инициативата за обявяването на 28 януари за Ден за защита на личните данни е на Съвета на Европа, но понастоящем той се отбелязва в редица държави в целия свят.

Пандемията от COVID-19 от последната година изправи човечеството пред безпрецедентна заплаха във всички възможни аспекти – здравен, икономически, културен. Едно от предизвикателствата, пред което се изправи света в условията на засилено използване на дигиталните технологии, е защитата на информацията и в частност – защитата на личните данни на хората. Сега повече от всякога е необходимо правилно разбиране за рисковете, гаранциите и правата, свързани с обработването и защитата на личните данни.

По повод Деня за защита на личните данни Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) за пореден път организира редица събития, с които да насочи общественото внимание към проблемите, свързани с опазването на сигурността на личните данни на гражданите.

И тази година е предвидена традиционната приемна за администратори на лични данни и граждани, която ще се осъществи от 11:00 до 12:30 ч. в сградата на КЗЛД, при спазване на противоепидемичните мерки.

Ще бъде обявено и стартирането на анкета, насочена към администраторите на лични данни от частния сектор, като целта е да се получи информация относно готовността им да ползват специфични трудови умения на лица в неравностойно положение.

Друга традиция за отбелязване на Деня, която ще бъде спазена, е връчването на ежегодната годишна награда на КЗЛД за журналистика.

На 28 януари също така, чрез сайта на КЗЛД ще бъде предоставен за свободен достъп дигиталният Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за съответствие с GDPR, разработен по проекта SMEDATA. След успешното реализиране на проекта, КЗЛД участва като координатор в продължението на инициативата – проектa SMEDATA II, чието изпълнение започна през януари 2021 г.