На 28 октомври 2020 г. Италианският орган по защита на данните и Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) организират заключителна международна конференция по проекта SMEDATA. На събитието, което ще се проведе в онлайн формат, ще бъде направен преглед на резултатите от извършените дейности в рамките на проекта, целящи повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на личните данни сред представителите на малките и средните предприятия. Ще се обсъдят и актуалните предизвикателства пред обработването на лични данни, включително аспектите, наложени от пандемията от Covid-19.

Модератори на дискусиите ще бъдат: председателят на КЗЛД Венцислав Караджов, Луиджи Монтуори – ръководител на Служба „ЕС и международни въпроси“ на Италианския надзорен орган, проф. Карло Колапиетро от Университета „Рома Тре”, Рим, и др.

В рамките на конференцията са предвидени четири панела, посветени на различни теми, свързани с обработката и защитата на личните данни:

  1. Опитът на проекта SMEDATA: резултати от дейностите за повишаване на осведомеността и мултиплициращите обучения по GDPR за МСП
  2. Обработката на лични данни от МСП в светлината на изискванията, наложени от пандемията Covid-19: сравняване на опита
  3. Добри практики за правилната обработка на лични данни от МСП
  4. Псевдонимизация, сигурност и нарушения на сигурността на личните данни.

Пълната програма на събитието можете да намерите тук.

Участието във форума е през уеб платформата „ZOOM“. Не се заплаща такса за участие. Работен език е английският.

Всички, интересуващи се от темите, и по-специално представителите на МСП, могат да заявят желанието си за участие, като се регистрират на следния имейл адрес: [email protected].