Европейските органи по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните се срещат за редовни регулаторни пленарни сесии, по време на срещите се обсъждат широк спектър от въпроси. Дневният ред за предстоящата сесия все още не е публикуван.

Вчера се проведе шестата пленарна сесия, където основни теми за обсъждане бяха Щитът за личните данни и актуалната ситуация по Брекзит. ЕКЗД има за приемане Въпросник за използването на личните данни в политически кампании и проект на отговор до Държавната агенция на Австралия относно нарушение на сигурността на данните.

Повече информация можете да намерите в Секция „Новини“ на уебсайта на ЕКЗД.