Новини

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

По проекта SMEDATA бяха публикувани два доклада, които обобщават резултатите от проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия. Първият доклад (Резултат по проект 2.2) предоставя обширна оценка на нуждата от обучение и осведоменост на двете целеви групи – МСП и правните специалисти, докато вторият доклад (Резултат по проект 3.1) доразвива получената обратна връзка, свързана с планираното разработване на инструмента за самооценка и осведоменост. Проектният резултат 2.2 поставя рамката и общата начална точка за останалите дейности по изграждане… Continue Reading По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

Read More

Анкетите за прилагането на GDPR от малките и средни предприятия и техните асоциации вече са достъпни на сайта на SMEDATA

Основната цел на проекта SMEDATA е да гарантира ефективното прилагане на GDPR, чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни предприятия (МСП). За да са успешни тези дейности, е задължително тяхното адаптиране в най-пълна степен с нуждите на МСП.  Представяме на вашето внимание два вида анонимни електронни анкети: Анкета относно прилагането на GDPR – за попълване от МСП, включително техните правни експерти и Анкета относно разработването на инструмент за самооценка по прилагането… Continue Reading Анкетите за прилагането на GDPR от малките и средни предприятия и техните асоциации вече са достъпни на сайта на SMEDATA

Read More

Европейският комитет по защита на данните насрочи следващото си пленарно заседание за 12 и 13 Февруари

Европейските органи по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните се срещат за редовни регулаторни пленарни сесии, по време на срещите се обсъждат широк спектър от въпроси. Дневният ред за предстоящата сесия все още не е публикуван. Вчера се проведе шестата пленарна сесия, където основни теми за обсъждане бяха Щитът за личните данни и актуалната ситуация по Брекзит. ЕКЗД има за приемане Въпросник за използването на личните данни в политически кампании и проект на отговор до… Continue Reading Европейският комитет по защита на данните насрочи следващото си пленарно заседание за 12 и 13 Февруари

Read More

Комисия на Френския надзорен орган наложи финансова санкция на Google в размер на 50 милиона евро

През май 2018 г., френският националният орган по защита на данните получи колективна жалба от сдруженията “None Of Your Business”and “La Quadrature du Net”. LQDN беше упълномощена от 10 000 души да отнесе въпроса към институцията. В двете жалби сдруженията упрекват Google, че няма валидно правно основание за обработване личните данни на потребители на услуги, по-конкретно с цел персонализиране на реклами. CNIL незабавно започна разследване по жалбите. На 1-ви юни 2018, във връзка с разпоредбите, които определя GDPR относно еропейското… Continue Reading Комисия на Френския надзорен орган наложи финансова санкция на Google в размер на 50 милиона евро

Read More

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз