ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Ще осигурим решение, което е достъпно и специално създадено за МСП, за оценяване на съответствието на работните им процеси с GDPR и за осигуряване непрекъснат процес на самоусъвършенстване на МСП.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз