Повече от 180 представители на малки и средни предприятия и специалисти в областта на защитата на личните данни взеха участие в провелата се на 28.10.2020 г. в онлайн формат заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA. Форумът беше организиран от Италианския орган по защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali).

Като лектори в отделните сесии взеха участие представители на Италианския надзорен орган, Университета „Рома Тре”, Италианската национална асоциация на занаятчийската индустрия. Партньорите от България бяха представени от Комисията за защита на личните данни, „АПИС Европа“ АД и „Ърнст и Янг България“.

В рамките на събитието бяха обсъдени и обобщени постигнатите резултати по Проекта SMEDATA. Бяха коментирани и актуалните предизвикателства пред обработването на лични данни, особено в контекста на световната пандемия от Covid-19. Споделиха се добри практики относно правилната обработка на лични данни от задължените лица, и по-специално от целевата група на проекта – малките и средни предприятия. Също така, бяха показани интересни презентации по темата за псевдонимизацията на личните данни и гарантирането на информационната сигурност.

Пълен запис на първата част от конференцията (сутрешна сесия) можете да видите тук

Пълен запис на втората част от конференцията (следобедна сесия) можете да видите тук