МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

„GDPR във вашия джоб“ ще бъде надграден чрез добавяне на релевантно правно съдържание от Франция и Германия и нови инструменти и функции, подпомагащи МСП при разбирането и спазването на GDPR.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз