МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ще разработим мобилно приложение, което е безплатно и с отворен код и ще подпомага гражданите и малките и средни предприятия в разбирането и постигането на съответствие с GDPR.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз