Във връзка с изпълнение на проекта SMEDATA, предстои организирането на 24 обучения в България и Италия. Те ще бъдат проведени в 8 града в България (Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново) и в 6 града в Италия (Флоренция, Салерно, Милано, Козенца, Генуа, Рим ). Целта им е повишаване на осведомеността на представители на малки и средни предприятия, както и на юристи, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с новата правна рамка за защита на личните данни.

Планирано е по време на обученията участниците да придобият знания относно новите правила за защита на личните данни, но и да усвоят инструменти за въвеждане на GDPR, както и умения за демонстриране на съответствие. Обученията ще включват и презентацията на безплатно мобилно приложение, което подпомага гражданите и малките и средни предприятия в разбирането на GDPR.

Организатори на обученията в България са Комисията за защита на личните данни, съвместно със Съюза на юристите в България, АПИС Европа АД, Европейската асоциация на жените юристи – България и Ernst & Young България. Проектът „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA” е съфинансиран от Европейската Комисия, а обученията са част от проектните дейности и ще бъдат безплатни за участниците.

График за обученията в България:

 • Благоевград – 26 Септември
 • Враца – 27 Септември
 • Пловдив – 1 Октомври
  (2 паралелни събития )
 • София – 2 Октомври
  (2 паралелни събития)
 • Варна – 7 Октомври
  (2 паралелни събития)
 • Бургас – 8 Октомври
  (2 паралелни събития )
 • Плевен – 24 Октомври
 • Велико Търново – 25 Октомври

График за обученията в Италия:

 • Флоренция – 18 Септември
  (2 паралелни събития)
 • Салерно – 26 Септември
  (2 паралелни събития)
 • Милано – 3 Октомври
  (2 паралелни събития)
 • Козенца – 22 Октомври
  (2 паралелни събития)
 • Генуа – 29 Октомври
  (2 паралелни събития)
 • Рим – 6 Септември
  (2 паралелни събития)

Обученията са по 2 във всеки град – едно за представители на малкия и средния бизнес и едно за юристи.