Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество EY, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“, изпълняват международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) ще се проведат в 8 български града – Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново.

В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

С оглед на по-добра организация и координация, участието в обученията се осъществява след предварителна „Регистрация”.

Ако желаете да вземете участие в някой от организираните по Проект SMEDATA обучителни семинари, следва да потвърдите Вашето участие, както следва:

 • Благоевград – 26 септември 2019 г. – Конферентна зала 6306, Студентски център „Америка за България“, Университетски комплекс „Скаптопара“, ул. „Свобода Бъчварова“ № 12

Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.

Официално откриване – 10.00 ч.

 • Враца – 27 септември 2019 г. – Хотел „Хемус“

Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.

Официално откриване – 10.00 ч.

 • Пловдив – 1 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития – хотел „Империал“, адрес: ул. „Лев Толстой“ №6, 4017 „Каменица“ №2:
  • За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  • За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
 • София – 2 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития – София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ № 111:
  • За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  • За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
 • Варна – 7 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития – гр. Варна, „Rosslyn Dimyat Hotel Varna“, https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg :
  • За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  • За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
 • Бургас – 8 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития – хотел „Аква Бургас„, http://burgas.aquahotels.com/ , бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“:
  • За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  • За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
 • Плевен – 24 октомври 2019 г. – гр. Плевен, хотел „Балкан“, https://hotel-balkan.com/, бул. „Русе“ №85 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
 • Велико Търново – 25 октомври 2019 г. – хотел „Панорама“,
  https://www.panorama-vt.bg/ , ул. „Стефан Стамболов“ №63 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук